Nghệ Bà Lan chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ những thông tin cá nhân mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách hàng vui lòng đọc nội dung bên dưới để hiểu rõ các cam kết của Nghệ Bà Lan chúng tôi nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng:

 1. Phạm vi thu thập thông tin:

Nghệ Bà Lan thu thập các dữ liệu tại website: https://nghebalan.com/ bao gồm: Họ tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, email. Các thông tin này sẽ được yêu cầu cung cấp mỗi khi khách hàng mua sản phẩm của Nghệ Bà Lan chúng tôi. Nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và cải thiện dịch vụ cũng như sản phẩm tốt hơn. Ngoài ra chúng tôi còn có thể thu thập những thông tin phụ mà trình duyệt của quý khách hàng cung cấp khi sử dụng website: https://nghebalan.com/ bao gồm số lượt truy cập, địa chỉ truy cập, loại trình duyệt, ngôn ngữ,…

Dữ liệu cá nhân mà quý khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ phía khách hàng.

 1. Mục đích sử dụng thông tin:

NghệBàLan.com thu thập các thông tin trên với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của chính sách bảo mật này. Các thông tin trên có thể được thu nhập để nhằm mục đích:

 • Cung cấp sản phẩm tốt nhất cho quý khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng sử dụng tốt nhất các sản phẩm về nghệ.
 • Cung cấp cho khách hàng các thông tin mới nhất về các sản phẩm của Nghe Ba Lan.
 • Thực hiện khảo sát khách hàng để cung cấp các sản phẩm tốt hơn.
 • Thực hiện các hoạt động quảng cáo liên quan đến các sản phẩm của Nghe Ba Lan.
 • Sử dụng để liên lạc với khách hàng và trao đổi về các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

NgheBaLan cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân mà Quý khách hàng đã khai báo cho bất cứ đơn vị thứ ba nào khác. Chúng tôi cũng cam kết không để lộ thông tin các nhân của khách hàng.

 1. Phương tiện cung cấp & quản lý thông tin của khách hàng:

Quý khách có thể tự kiểm tra và thay đổi mọi thông tin của khác hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý khách tại Nghệ Bà Lan.

Quý khách cũng có quyền yêu cầu Nghệ Bà Lan thay đổi thông tin cá nhân của quý khách.

 1. Các chú ý về việc sử dụng thông tin của Nghệ Bà Lan:

Nghệ Bà Lan không chịu trách nhiệm pháp luật đến các thông tin khách hàng khai báo. Mọi thông tin khai báo của khách hàng phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Nghệ Bà Lan chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân của quý khách hàng trong các trường hợp cần thiết như:

 • Khi được yêu cầu hỗ trợ từ các cơ quan pháp luật.
 • Trong hoàn cảnh bắt buộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nghe Ba Lan trước pháp luật.
 • Trong các tình huống khẩn cấp để bảo vệ quyền lợi và an toàn cá nhân của các thành viên Nghe Ba Lan.

Chúng tôi không lưu giữ các thông tin thanh toán của khách hàng mà chỉ lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng và sản phẩm mà khách hàng đã đặt mua tại website chúng tôi.

 1. Những cam kết chống thư rác (SPAM) của Nghệ Bà Lan:

Chúng tôi quan ngại đến các vấn đề về thư rác (SPAM EMAIL), và các thư lừa đảo ( PHISHING EMAIL) giả mạo Nghe Ba Lan. Do đó Nghe Ba Lan chỉ gửi email cho quý khách hàng chỉ trong trường hợp quý khách mua hàng tại website: https://nghebalan.com/

Quý khách vui lòng thông báo tơi Nghệ Bà Lan trong trường hợp nhận được thư nặc danh hay giả mạo chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi không bao giờ gửi email khách hàng xin cung cấp về thông tin cá nhân cũng như thông tin thanh toán của khách hàng.